CÉGISMERTETŐ

A SoReCa Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Munkácsy u. 16., adószám: 13746836-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-108502, képviseli: Tóth András ügyvezető) 2006. májusában alakult. Fő tevékenységi körünk a közétkeztetés, étterem üzemeltetés, rendezvényszervezés, catering és konyhatechnológiai – HACCP tanácsadás.
Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar SoReCa étterem elnevezésű éttermét, a tatai Esély Alapítvány Ifjúsági Tábor Fáklya éttermét és büféjét, illetve a Tetra Pak budaörsi gyárának munkahelyi éttermét és büféjét üzemeltetjük kizárólagos catering szolgáltatóként.
A SoReCa étterem Budapest központi részén, XI. kerületben a Gellért hegy lábánál üzemel. Az étterem alsó részében egy korszerű, legmodernebb konyhatechnológiával felszerelt 2.000 adagos saját catering konyhát üzemeltetünk. Innen kerül kiszállításra napi 600 adag iskolai menü a Budai középiskolába, Waldorf és Csillagjáró magániskolákba és 100 adag menü a Vaskapu étterembe. Erről a konyháról szolgáljuk ki a főleg Budapesten és vonzáskörzetében lebonyolított rendezvények catering szükségletét is.
A Fáklya étteremben 2011-ben 20.000 napi étkezést nyújtottunk és olyan rendezvények catering ellátását biztosítottuk, mint a NAV sportnap, a BCE, az ELTE, a BME és a SOTE gólyatáborai. A Tetra Pak budaörsi gyárának munkahelyi büféje és étterme a helyben dolgozó 200 fő munkatárs reggeli, ebéd és vacsora ellátását biztosítja, ezen kívül évente 30-40 alkalommal teljesítünk egyéb catering megrendelést a Tetra Pak rendezvényeire.
Éttermeinken kívül évente 40-50 alkalommal települünk ki külső helyszínre (esküvők, vállalati rendezvények) catering szolgáltatójaként.

Konyhai eszközök beszerzése és informatikai fejlesztés a SoReCa Kft-nél."
című projektünk célja technológiai hátterünk modernizálása. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Közreműködő Szervezet: MAG Zrt. (www.magzrt.hu)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
A pályázatot készítette: Forrás Centrum Kft - sikerdíjas pályázatírásTársadalom és környezet, Corporate Social Responsibility
Odáig minden vállalatvezető gyorsan, még a vállalat létrehozását megelőzően eljut, hogy létezésének célját a profitszerzésben határozza meg. A profitorientált vállalatok létezésének a célja, hogy anyagi hasznot termeljenek tulajdonosaik számára. A jelenlegi jogszabályok alapján a vállalatoknak az a kötelességük, hogy betartsák a rájuk vonatkozó jogi előírásokat. A legtöbb vállalatvezető azt hiszi, hogy például az adó befizetésével le is tudta a társadalommal szembeni kötelezettségét. A társaságunk által képviselt szemlélet szerint cégünk felelőssége kiterjed a természeti és társadalmi környezetre, amelyben működünk, amelyben élünk.
Jótékonysági tevékenységek
 -    minden évben 600 adag mennyiségben ételosztást tartunk hajléktalanoknak. Az ételosztást rendszerint a Budai Középiskola udvarán rendezzük meg
 -    a Budai Középiskolában, az iskola vezetése alapján javasolt 5 leginkább rászoruló diáknak díjmentesen biztosítjuk az étkeztetését
 -    a SoReCa Kft. támogatója a Budaörsi Mentőállomásnak
 -    cégünk számos, kiemelten közhasznú egyesületet és alapítványt támogat
 -    a működésünk során keletkezett nagy mennyiségű kartonpapír újrafelhasználásra történő elszállításából származó összeget minden évben egy másik iskolának adományozzuk könyvvásárlás, könyvtári fejlesztés céljára

Fogyasztókkal kapcsolatos tevékenységek
Cégünk csak és kizárólag magasan kvalifikált beszállítóktól szerzi be a felhasznált alapanyagokat és a továbbértékesítésre vásárolt árukat. Az ételkészítés során kizárólag növényi eredetű olajat használunk, melyet használat után nem dolgozunk vissza az ételekbe. A korszerű kombi sütő-pároló berendezéseknek köszönhetően az élelmiszerek jobban megtartják frissességüket, természetes ízüket (amit főzés során elvesztenek), ezért lényegesen csökkentjük a felhasznált fűszerek mennyiségét úgy, hogy ennek hiányát a vendégek nem érzik. Folyamatosan törekszünk friss alapanyagokkal dolgozni, a fagyasztott alapanyagok háttérbe szorításával.

Munkavállalókkal kapcsolatos tevékenységek
A Soreca Kft. nem alkalmaz sem a felvételnél, sem pedig a bérezésnél diszkriminációt. Munkatársainknak társaságunk finanszírozásával és európai uniós forrásból (HEFOP) biztosítunk lehetőséget szakmai továbbképzésekre illetve nyelvtanulásra.

Környezettel kapcsolatos tevékenységek
A SoReCa Kft. minden éttermében szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A kartonokat széttépjük és elszállítjuk, amiért visszatérítést kapunk. Az ételmaradékot és a veszélyes anyagokat erre szakosodott cégekkel szállíttatjuk el, illetve környezetbarát tisztítószereket használunk.

Beszállítókkal kapcsolatos tevékenységek
Magas fokú bizalommal vagyunk a beszállítóink iránt, ezért az általuk alkalmazott árakat nem alkalmanként, hanem időszakonként átlagosan vizsgáljuk, elkerülve, hogy kíméletlen versenyre kényszerítsük Őket.


Minőségpolitikánk elsődleges alapelve a folyamatosan elvárható, megbízható, kiszámítható, kiegyensúlyozottan jó minőségű termékek nyújtása.
Cégünk a HACCP szabvány előírásai szerint működik, kiemelten szabályozva az ételkészítés és -frissentartás technológiai előírásait, és az ételek előállításának és felszolgálásának higiéniai körülményeit.
A minőség fenntartását a folyamatok rendszeres ellenőrzésével biztosítjuk.
Kizárólag elismert szakintézményekben végzett dolgozókat és vezetőket foglalkoztatunk. Vezetőink felsőfokú végzettséggel és legalább 8 éves közétkeztetési tapasztalattal rendelkeznek. Kollegáink szakismeretét folyamatos képzésekkel és versenyeken való részvétellel bővítjük.
Beszállítóink kiválasztásánál nagy gondot fordítunk a beszállítandó áruk, szolgáltatások kiváló minőségére. Törekszünk a hosszú távú, kiszámítható együttműködésre. A minőségi elvárásonak való megfelelés után kiemelt szempont, hogy magyar őstermelőktől vásároljuk alapanyagainkat. Lehetőségeink szerint előnyben részesítjük a helyi termelőket, vállalkozásokat, erősítve ezzel kötődésünket a szolgáltatási területünkön élőkkel.

A mai menzarendszer alapproblémáinak kiküszöbölése érdekében tett intézkedések:

1. Évtizedek óta változatlan, egysíkú kínálat változatosabbá tétele
2. A szolgáltatásunkat igénybe vevők gasztronómiai ismereteinek fejlesztése
3. A fogyasztók életkori sajátosságainak és abból fakadó táplálkozási igényeinek figyelmbe vétele
4. Rögzült étkezési szokások megváltoztatása
5. Munkatársaink szakmai tudásának fejlesztése, folyamatos képzések szervezése
6. Szociális és egészségi szempontok érvényesítése
7. A szolgáltatásban résztvevők alapanyag ismereteinek bővítése


A közétkeztetési szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát a következő tényezőkkel lehet megvalósítani:

 -    a közétkeztetési szolgáltatás megrendelője, teljes felügyeleti joggal rendelkezik a termőföldtől az asztalig
 -    a helyi termékeket pozitív megkülönböztetéssel segítjük
 -    a beszerzéseknél a legjobb ajánlat elvét, élelmiszer-minőségi kritériumok mentén értelmezzük
 -    folyamatos dietetikai ellenőrzést, (élelmiszer-hatósági) jelenlétet biztosítunk

Fenntarthatósági célkitűzéseink a közétkeztetésben:

 -    Környezeti: kevesebb élelmiszerhulladék, kevesebb energiahasználat, tisztább technológiák
 -    Szocioökonómiai: Piac a helyi és organikus élelmiszernek, helyi foglalkoztatás az egészséges táplálkozás elérhetővé tétele, a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportoknak is és elérhető élelmiszerbiztonság.
 -    Kulturális és egészségügyi: az érintettek részvételével növelése, állatjóléti elvek, egészséges táplálkozás terjesztése, táplálkozáskultúra, élelmiszerminőség javítása, adalékanyagok - mesterséges színezékek - tartósítószerek elkerülése, zsír - só - cukor csökkentése

Szolgáltatások
Rólunk
Referenciák
Galéria
Elérhetőség

SoReCa étterem
1118 Budapest
Ménesi út 5
Tel.: 0036.1.7000.740
Fax: 0036.1.7000.651